image banner
ỦY BAN KIỂM TRA

Đồng chíNGUYỄN THUẦN HƯNG

Chức vụ: Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Điện thoại: 0965.426.966

Email: nthung-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 1969

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Đồng chí: TRẦN THỊ LUYẾN

Chức vụ: Ủy viên BCH, Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Điện thoại: 0982.478.469

Email: ttluyen-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 26/10/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Đồng chí: TRẦN NGỌC ĐIỂM

Chức vụ: Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Điện thoại: 0915.819.133

Email: tndiem-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 04/10/1969

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1