image banner
BAN THƯỜNG VỤ

 

 

 

Đồng chí: ĐỖ TRƯỜNG SƠN

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

Điện thoại: 0913.287.110

Email: dtson-btg@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 06/04/1965

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN CHÍNH

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Điện thoại: 0982.322.389

Email: nvchinh-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 18/9/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

Đồng chí: HOÀNG ĐĂNG KHOA

Chức vụ: Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại: 0913.030.531

Email: hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 15/12/1966

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

 

Đồng chíNGUYỄN THUẦN HƯNG

Chức vụ: Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Điện thoại: 0965.426.966

Email: nthung-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 1969

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

              

Đồng chíĐẶNG SONG NAM

Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Điện thoại: 0983.503.398

Email: dsnam-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 07/06/1966

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Đồng chí: TRẦN THỊ NGUYỆT

Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Điện thoại: 0919.715.257

Email: ttnguyet-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 20/01/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

 

Đồng chíNGUYỄN TRUNG BẨY

Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Điện thoại: 0965.478.070

Email: ntbay-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 15/01/1965

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH xây dựng

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Đồng chí: ĐOÀN VĂN NGÀN

Chức vụ: Ủy viên BTV, Chủ tịch UB MTTQ VN thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0945.035.666

Email: dvngan-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 21/8/1973

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Đồng chí: TRẦN VĂN THIỆN

Chức vụ: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Điện thoại: 

Email: tvthien-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 01/02/1968

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH TCKT; Thạc sỹ QL công

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN HỮU NĂNG

Chức vụ: Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCH QS thành phố

Điện thoại: 0973.122.368

Email: nhnang-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 20/11/1975

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học sỹ quan CH - KT Thông tin

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Đồng chíĐỖ TUẤN SƠN

Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Công an thành phố

Điện thoại: 0915.348.145

Email: dtson-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 03/03/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

 

Đồng chí: PHÙNG ĐỨC HÒA

Chức vụ: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại:

Email: pdhoa-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành xây dựng cầu đường

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ VY HUẾ

Chức vụ: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại:

Email: ntvhue-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 28/10/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai.

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp


Tin khácThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1