Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
197/KH-UBND 28/07/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Tải về
149/KH-UBND 25/05/2021 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em 2021 Tải về
487/UBND-LĐTBXH 13/05/2021 phối hợp thông báo tuyển lao động làm việc ở nước ngoài (Đài Loan, Nhật Bản) theo hợp đồng Tải về
125/KH-UBND 27/04/2021 về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. Tải về
399/UBND-LĐTBXH 27/04/2021 về việc phối hợp tuyển dụng lao động nghề may của Công ty TNHH Babeeni Việt Nam tại TP Lào Cai Tải về
339/UBND-LĐTBXH 09/04/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND và số 31/2020/NQHĐND của HĐND tỉnh Tải về
110/KH-UBND 08/04/2021 KH Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 và hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn thành phố Lào Cai Tải về
108/KH-UBND 07/04/2021 Tổ chức thực hiện tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 5 năm 2021 Tải về
1623/QĐ-UBND 30/03/2021 Về việc phê duyệt hỗ trợ cho hộ nghèo bất khả kháng trên địa bàn thành phố Lào Cai Tải về
96/KH-UBND 26/03/2021 Tổ chức tuyển sinh đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng cho người lao động thành phố năm 2021 Tải về
1234