Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1013/UBND-LĐTBXH 09/11/2022 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp –Giới thiệu việc làm năm 2022 Tải về
105/LĐTBXH-LĐVL 20/05/2022 Về việc triển khai thông tin tuyển sinh dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật vận động và những hoàn cảnh khó khăn khác Tải về
102/LĐTBXH-LĐVL 15/05/2022 V/v thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tải về
95/LĐTBXH-PCTNXH 10/05/2022 V/v Bãi bỏ QĐ số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
116/KH-UBND 04/05/2022 Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Lào Cai Tải về
96/KH-UBND 07/04/2022 Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022 Tải về
75/KH-UBND 16/03/2022 Triển khai nhiệm vụ công tác về các lĩnh vực lao động,tiền lương và bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp và việc làm năm 2022 Tải về
106/UBND-LĐTBXH 28/01/2022 V/v triển khai Nghị định Số 131/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng Tải về
197/KH-UBND 28/07/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Tải về
149/KH-UBND 25/05/2021 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em 2021 Tải về
1234