Tổng số: 120
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
141/UBND-VP 13/02/2023 Về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Lào Cai tháng 02/2023
Lượt xem: 29
Tải về 0
33/KH-UBND 18/01/2023 KH kế hoạch tổ chức Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td)
Lượt xem: 27
Tải về 0
32/KH-UBND 18/01/2023 KH Đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về 0
24/KH-UBND 16/01/2023 KH kế hoạch Cải thiện tình trạng dinh dưỡng năm 2023
Lượt xem: 76
Tải về 0
23/KH-UBND 16/01/2023 KH Duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, phường, các tiêu chí về y tế trong xây dựng xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 0
19/KH-UBND 16/01/2023 KH Triển khai hoạt động chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về 0
10/KH-UBND 09/01/2023 KH Triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 15
Tải về 0
10/KH-UBND 09/01/2023 Kế hoạch triển khai các biện pháp, ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh, trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 17
Tải về 0
248/CTUBND-VP 06/03/2022 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Lượt xem: 62
Tải về 0
201/CTUBND-VP 24/02/2022 CV- Chỉ đạo thực hiện Công điện số 04 (23.02.2022)
Lượt xem: 61
Tải về 0
12345678910...