Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
07/NQ-UBBC 05/06/2021 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Lào Cai, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
87/HĐND-TT 01/03/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
1/NQ-QPPL 29/01/2021 NQ giao ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 Tải về
1/NQ-HĐND 29/01/2021 Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và chuyển giao chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tải về
36/TB-HĐND 27/08/2020 TB 36/TB-HĐND lịch tiếp công dân năm 2020 của Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
88/BC-HĐND 20/07/2020 Báo cáo số 88/BC-HĐND về kết quả kỳ họp giữa năm 2020 (Kỳ họp thứ 14) HĐND thành phố, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
06/KH-HĐND 26/05/2020 KH 06/KH-HĐND về tiếp xúc cử tri 2 cấp HĐND tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh, HĐND thành phố Lào Cai Tải về
16/NQ-HĐND 13/03/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kiện toàn Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về