image banner
Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
282/BC-UBND 20/06/2022 Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021
Lượt xem: 144
Tải về 0
91/BC-UBND 01/03/2021 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Giang Địa chỉ: Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.
Lượt xem: 114
Tải về 0
293/BC-UBND 09/10/2017 Tình hình thực hiện QĐ 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của TTCP phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 87
Tải về 0
275/BC-UBND 21/09/2017 Đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương BHXH và ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 85
Tải về 0
273/BC-UBND 21/09/2017 Báo cáo tình hình bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại di sản “Nghi lễ và trò chơi kéo co” dân tộc Tày, Giáy tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 84
Tải về 0
263/BC-UBND 11/09/2017 Kết quả công tác Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Lượt xem: 92
Tải về 0
259/BC-UBND 06/09/2017 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
Lượt xem: 83
Tải về 0
253/BC-UBND 31/08/2017 Tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
Lượt xem: 73
Tải về 0
242/BC-UBND 17/08/2017 Giải trình, làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV
Lượt xem: 79
Tải về 0
238/BC-UBND 16/08/2017 Tình hình thiệt hại về người tại xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 92
Tải về 0
123