Tổng số: 548
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1008/QĐ-UBND 26/08/2021 QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật dọc quốc lộ 4D và giải phóng mặt bằng dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D tại Km 136+300; Km 137+00, thành phố Lào Cai. (Đợt 1 – Năm 2021) Tải về
2913/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng ông Hoàng Văn Hoàn, xã Tả Phời Tải về
2915/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng ông Ngô Phà Xin, xã Hợp Thành Tải về
2919/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng hộ bà Nông Thị Sâm, xã Hợp Thành Tải về
2916/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng ông Phan Văn Tỷ, xã Hợp thành Tải về
2918/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng bà Ngô Thị Than, xã Hợp Thành Tải về
2917/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng bà Hoàng Thị Lân, xã Hợp Thành Tải về
2914/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng ông La Văn Ngọc, xã Hợp Thành Tải về
2911/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng ông Điền Văn Chính, xã Tả Phời Tải về
2904/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định hoàn trả đất trưng dụng ông Dương Văn Đồng, xã Tả Phời Tải về
12345678910...