image banner
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
731/UBND-KT 09/06/2023 V/v định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố.
Lượt xem: 125
Tải về 3
552/UBND-KT 08/06/2023 thực hiện các biện pháp ngăn chặn, cảnh báo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm
Lượt xem: 60
Tải về 0
708/UBND-KT 07/06/2023 V/v đăng ký tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023
Lượt xem: 65
Tải về 0
544/UBND-KT 07/06/2023 phát triển vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng truy suất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu
Lượt xem: 62
Tải về 0
623/UBND-KT 22/05/2023 Đôn đốc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2023
Lượt xem: 78
Tải về 0
330/QĐ-UBND 18/05/2023 Kiện toàn Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố
Lượt xem: 61
Tải về 0
02/CĐ-CT 28/04/2023 Tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; bệnh dại động vật
Lượt xem: 72
Tải về 0
144/KH-UBND 21/04/2023 Triển khai thực hiện Đề án số 02 "Xây dựng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao”; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023.
Lượt xem: 79
Tải về 0
138/KH-UBND 17/04/2023 Thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2023” trên địa bàn thành phố Lào Cai
Lượt xem: 51
Tải về 0
419/UBND-KT 10/04/2023 khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn
Lượt xem: 82
Tải về 0
123