Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ
Số ký hiệu văn bản 07/CĐ-CT
Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày hiệu lực 15/08/2018
Trích yếu nội dung Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai và TKCN
Người ký duyệt Nguyễn Thị Vi Huế
Tài liệu đính kèm CDUB_07signed_20180815050145484480.pdf
Văn bản mới