Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Đỗ Đức Thanh, Đỗ Thị Minh, Đỗ Thị Toán, Đỗ Thị Nghĩa, Đỗ Thị Tính để thực hiện dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành tại 02 phường: Kim Tân, Duyên Hải và xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 1497/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Đỗ Đức Thanh, Đỗ Thị Minh, Đỗ Thị Toán, Đỗ Thị Nghĩa, Đỗ Thị Tính để thực hiện dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành tại 02 phường: Kim Tân, Duyên Hải và xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định thu hồi đất 05 hộ Đồng sử dụng tạicông trình rừng cảng quan vùng đệm Kim Thành phường Duyên Hải.pdf
Văn bản mới