Quyết định Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền SDĐ (bổ sung) Cho Bà Nguyễn Thị Vân - Địa chỉ thửa đất: Tổ 20 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1051/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền SDĐ (bổ sung) Cho Bà Nguyễn Thị Vân - Địa chỉ thửa đất: Tổ 20 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Quyết định Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền SDĐ (bổ sung) Cho Bà Nguyễn Thị Vân - Địa chỉ thửa đất Tổ 20 phường Kim Tân,.pdf
Văn bản mới