Quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Giàng Công Thành. Địa chỉ thửa đất: Tổ 11, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1050/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Giàng Công Thành. Địa chỉ thửa đất: Tổ 11, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp GCN CMĐ ông Giàng Công Thành (Nam Cường).pdf
Văn bản mới