Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
Số ký hiệu văn bản 49/KH-NV
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Trần Thái Học
Tài liệu đính kèm KH 49 chuyển đổi số PNV.pdf
KH 49 phu bieu.pdf
Văn bản mới