Thành lập ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp ra soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung Thành lập ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp ra soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QD 02 thanh lap ban kiem tra phieu dang ký du tuyen vien chuc.pdf
Văn bản mới