Thông báo thu hồi đất Hộ ông (bà) Trần Xuân Phúc - Hoàng Thị Chinh để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai -Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Số ký hiệu văn bản 321/TB-UBND
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất Hộ ông (bà) Trần Xuân Phúc - Hoàng Thị Chinh để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai -Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo thu hồi đất hộ ông Trần Xuân Phúc tại dự án 7 tuyến đường WB xã Vạn Hòa.pdf
Văn bản mới