Quyết định thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Đinh Ngọc Thắng - bà Nguyễn Thị Huyền, địa chỉ thường trú đội 5, xã Đồng Tuyển thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 670/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Đinh Ngọc Thắng - bà Nguyễn Thị Huyền, địa chỉ thường trú đội 5, xã Đồng Tuyển thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đinh Ngọc Thắng - Nguyễn Thị Huyền - DH CMĐ).pdf
Văn bản mới