Tuyên truyền về bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản Số 29/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Tuyên truyền về bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ
Tài liệu đính kèm KH29.pdf
Văn bản mới