Điều chỉnh Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 của UBND thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 520/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Điều chỉnh Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 của UBND thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Quyết định số 87-QĐ-UBND ngày 18-01-2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai.pdf
Văn bản mới