Thông báo thu hồi đất ông Nguyễn Văn Quang để thực hiện dự án: Quản lý cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 691/TB-UBND
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày hiệu lực 25/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất ông Nguyễn Văn Quang để thực hiện dự án: Quản lý cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 691.pdf
Văn bản mới