Thông báo thu hồi đất Vàng A Dủn để thực hiện công trình: Đầu tư xây dựng công trình: Khai thác quặng Apatit khai trường 19, khu Làng Mòn
Số ký hiệu văn bản 678/TB-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất Vàng A Dủn để thực hiện công trình: Đầu tư xây dựng công trình: Khai thác quặng Apatit khai trường 19, khu Làng Mòn
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 678.pdf
Văn bản mới