Quyết định giao đất cho hộ ông(bà) Trần Hữu Hưng - Trần THị Bích Ngọc là đối tượng di chuyển GPMB dự án Tiểu khu đô thị số 10, phường Bắc Cường
Số ký hiệu văn bản 1239/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2021
Ngày hiệu lực 19/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định giao đất cho hộ ông(bà) Trần Hữu Hưng - Trần THị Bích Ngọc là đối tượng di chuyển GPMB dự án Tiểu khu đô thị số 10, phường Bắc Cường
Hình thức văn bản Quyết định giao đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1239.pdf
Văn bản mới