QĐ điều chỉnh QĐ Nguyễn Thị Chất
Số ký hiệu văn bản 1164/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày hiệu lực 06/10/2021
Trích yếu nội dung QĐ điều chỉnh QĐ Nguyễn Thị Chất
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1164.pdf
Văn bản mới