Kế hoach triển khai tiêm vắcxin phòng COVID19 (Vero Cell)
Số ký hiệu văn bản 262/KH-UBND
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoach triển khai tiêm vắcxin phòng COVID19 (Vero Cell)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_262 TP.pdf
Văn bản mới