QĐ giao bổ sung Cồ Như Hoa thửa 158-Kim Tân
Số ký hiệu văn bản 1155/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 04/10/2021
Trích yếu nội dung QĐ giao bổ sung Cồ Như Hoa thửa 158-Kim Tân
Hình thức văn bản Quyết định giao đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1155.pdf
Văn bản mới