Thông báo thu hồi đất bà Nữ, dự án quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 582/TB-UBND
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất bà Nữ, dự án quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 582.pdf
Văn bản mới