Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất các thửa đất tại dự án Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai)
Số ký hiệu văn bản 38/TB-TCKH
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất các thửa đất tại dự án Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hiệp
Tài liệu đính kèm TB.38.25.8.2021.KetquaLuachonTCĐGTS.pdf
Văn bản mới