Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất đường N5, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai)
Số ký hiệu văn bản 31/TB-TCKH
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất đường N5, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hiệp
Tài liệu đính kèm TB.31.09.8.2021.DaugiaLuachonNĐT.N5.DuyenHai.TPLaoCai.pdf
Văn bản mới