Kế hoạch chuyển đổi số - STEM, ngoại ngữ thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 164/KH-UBND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch chuyển đổi số - STEM, ngoại ngữ thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm 164.KH-UBND ngày 14.6.2021 Kế hoạch chuyển đổi số - STEM, ngoại ngữ thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2026.pdf
Văn bản mới