Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Lào Cai, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-UBBC
Ngày ban hành 05/06/2021
Ngày hiệu lực 05/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Lào Cai, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm NQ_07_UBBC_thanh_pho_20210607021306407400.pdf
Văn bản mới