Công văn hướng dẫn nghỉ tinh giản biên chế năm 2021
Số ký hiệu văn bản 179/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành 14/04/2021
Ngày hiệu lực 14/04/2021
Trích yếu nội dung Công văn hướng dẫn nghỉ tinh giản biên chế năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Thuỳ Dung
Tài liệu đính kèm 179.CV-PGD&ĐT Công văn hướng dẫn nghỉ tinh giản biên chế năm 2021.pdf
Văn bản mới