KH Tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021
Số ký hiệu văn bản 61/KH-UBND
Ngày ban hành 04/03/2021
Ngày hiệu lực 04/03/2021
Trích yếu nội dung KH Tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm KH 61 (Tiêm phòng gia súc, gia cầm 2021).pdf
Văn bản mới