Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thành phố Lào Cai giai đoạn 2021- 2025
Số ký hiệu văn bản 59/KH-UBND
Ngày ban hành 04/03/2021
Ngày hiệu lực 04/03/2021
Trích yếu nội dung Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thành phố Lào Cai giai đoạn 2021- 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm KH phát triển SX NLN Thủy sản 2021-2025.pdf
Văn bản mới