Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 19/TB-VP
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thủy
Tài liệu đính kèm KL_phien_hop_thuong_ky_thang_220210305032333904_Signed.pdf
BTH_kien_nghi_cua_xa_phuong_tai_phien_hop_210304064802523520_20210305112414299 (1).xls
Văn bản mới