Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế vàcơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 02/03/2021
Ngày hiệu lực 02/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế vàcơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Chi_thi_tong_dieu_tra_kinh_te_2021.pdf
Văn bản mới