Kết quả công tác Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Số ký hiệu văn bản 263/BC-UBND
Ngày ban hành 11/09/2017
Ngày hiệu lực 11/09/2017
Trích yếu nội dung Kết quả công tác Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 263 BC.pdf
Văn bản mới