về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Số ký hiệu văn bản 91/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/07/2017
Ngày hiệu lực 01/10/2017
Trích yếu nội dung về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 91_2017_ND-CP.pdf
Văn bản mới