Ðảng bộ tỉnh Lào Cai qua 75 năm xây dựng và trưởng thành - những dấu mốc quan trọng
 
Trích báo LCĐT