Công viên Hồ Chí Minh được xếp hạng di tích Quốc gia

Ngày 15/4, Bộ Văn hóa - Thể thao -  Du lịch đã Quyết định công nhận Di tích Lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Cai, còn được gọi là Công viên Hồ Chí Minh, tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là di tích Quốc gia.

Công viên Hồ Chí Minh là một trong những nơi Bác đã đặt chân đến trong chuyến thăm tỉnh Lào Cai năm 1958.

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Cai được xây dựng đầu năm 1998 nhân kỷ niệm 40 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/1998). Đây là nơi Bác nói chuyện với đại biểu Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai ngày 23/9/1958.

Ngày nay, Công viên Hồ Chí Minh đã trở thành điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ trong tỉnh.

Đến năm 2011, kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 - 1/10/2011), Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ đã được nâng cấp thành Công viên Hồ Chí Minh. Năm 2012, công trình được đổi tên thành Công viên Hồ Chí Minh, tổng diện tích được mở rộng lên 2 ha. Năm 2015 có thêm một số hạng mục được xây dựng mới, tôn tạo như nâng cấp hồ sen, cải tạo các bậc dẫn lên nhà bia, lát lại nền đài báo công…

Thành Phú – Báo Lào Cai