Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Láo Lý
Thôn Láo Lý, xã Tả Phời vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, chính quyền xã; các phòng ban chuyên môn của thành phố cùng đông đảo nhân dân đã về dự.

 

Thôn Láo Lý có 75 hộ với trên 370 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Xa Phó, sống chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi. Toàn thôn có 65 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, lạc hậu. Với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của chi bộ thôn và nhân dân trong thôn, đến nay toàn thôn đã có 66 hộ gia đình xây từ cấp 4 trở lên; 30 hộ được các ban ngành đoàn thể hỗ trợ làm nhà; toàn xã còn 9 nhà tạm... Thời gian qua, nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn; một số hủ tục lạc hậu đã được bỏ như vứt rác thải bừa bãi; không mang lợn ốm lợn chết về thôn ăn; Không còn tình trạng tảo hôn; nhân dân đã chú trọng phát triển kinh tế.

Ngày hội còn lồng ghép giao lưu tuyên truyền pháp luật, đây là một trong những nội dung được thôn tổ chức khác với các khu dân cư trên địa bàn không chỉ xã mà cả thành phố Lào Cai. Việc đưa nội dung giao lưu pháp luật lồng ghép vào ngày hội đã được chi bộ thôn chuẩn bị chu đáo, phù hợp với người dân trong thôn.

Tuy nhiên trong thôn cũng còn một số tồn tại như nhiều hộ gia đình còn trông chờ, ỷ lại; chưa chú trọng phát triển kinh tế; còn sinh con thứ 3; nhiều hộ chăn nuôi chưa có hố ủ phân... Tại ngày hội, các đại biểu cũng như chi bộ thôn đã đưa ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2023, đó là cương quyết tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chú trọng phát triển kinh tế; thôn kiên quyết xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo; mỗi gia đình nuôi 2 con lợn sinh sản; không còn hộ nào nuôi trâu bò rẽ… phấn đấu xây dựng thôn vùng cao đặc biệt khó khăn Láo Lý tiến kịp với các thôn vùng thấp.

 

Để thể hiện sự quyết tâm này, các hộ gia đình trong thôn đã cùng nhau ký giao ước thi đua năm 2023; thôn cũng đã tặng thưởng cho 8 hộ gia đình tiêu biểu của thôn có thành tích trong các phong trào thi đua của xã, của thôn.

Khánh Nga