Tuyên truyền” Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” cho đồng bào DTTS xã Thống Nhất

Sáng ngày 19/9/2022 UBND xã Thống Nhất phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” trong vùng dân tộc thiểu số năm 2022.

Tại hội nghị trên 90 người là đồng bào Dân tộc thiểu số thôn An Thành, Khe Luộc, Bản Cam xã Thống Nhất được tuyên truyền về những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Phổ biến kiến thức về Dân số - Sức khỏe Sinh sản- Kế hoạch hóa Gia đình; Tư vấn và trợ giúp pháp lý và chiếu phóng sự thực tế về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cân huyết thống; hướng dẫn triển khai các hoạt động phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc, từ đó vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tuyên truyền về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào vùng DTTS, dần thay đổi hành vi, từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyễn Hương – xã Thống Nhất