Chương trình đổi giấy lấy cây đoàn phường Nam Cường

Sáng ngày 04/8, Đoàn phường Nam Cường đã tổ chức chương trình “đổi giấy lấy cây” đến toàn thể các đoàn viên thanh niên trong phường. 

Các đồng chí đại biểu và đoàn viên thanh niên trong chương trình

Chương trình “đổi giấy lấy cây” là chương trình đầu tiên của tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố Lào Cai. Chương trình sẽ thu gom giấy báo cũ, lon nước, đồ nhựa không còn sử dụng để đổi lấy cây xanh; cứ 5kg giấy báo sẽ đổi được 1 cây sen đá.  Chương trình nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lối sống, văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường.

Chương trình tổ chức còn để thu gom một lượng rác thải lớn, trao tặng nhiều mầm sống xanh và quan trọng hơn là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của những người trẻ.

Đoàn viên thanh niên háo hức chọn cây

Chị Phan Huyền Chi, Phó Bí thư Thành Đoàn “đổi giấy lấy cây”

Đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 xây dựng phường Nam Cường sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Khánh Nga