Đại hội Chi bộ điểm 7b phường Bắc Lệnh

Ngày 3/8/2022 Chi bộ 7b, phường Bắc Lệnh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Đại hội được Đảng bộ phường Bắc Lệnh chọn làm điểm

Dự Đại hội có chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể phường, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Với 37 đảng viên, được chia làm 2 tổ, hàng năm chi bộ đều đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành tốt đạt 100%. Trong nhiệm kỳ chi bộ đã tập trung chỉ đạo và hoàn thành 8/9 chỉ tiêu, đạt 90% kế hoạch đề ra. Trong đó, có những chỉ tiêu nổi bật như: Đóng các loại phí, quỹ đều đạt và vượt kế hoạch giao, 89% hộ gia đình văn hóa, tổ dân phố đạt văn hóa hàng năm. Năm 2020 có 30 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao; không có tình trạng học sinh bỏ học; nhân dân được chăm sóc sức khỏe, tình hình dân cư ổn định về tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra vấn đề phức tạp.

Đại hội bầu Ban Chi ủy khoá mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Ngọt được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Việc tổ chức Đại hội Chi bộ điểm tại chi bộ 7b phường Bắc Lệnh, giúp các Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ phường học tập và rút kinh nghiệm tiến tới tổ chức Đại hội tại các khu dân cư trên địa bàn trong thời gian tới.

Tiến Hưng