Phường Bình Minh: Sơ kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 18/5, Đảng bộ phường Bình Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022).

Trao giấy khen của phường cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đảng bộ phường đã học tập, quán triệt các nội dung Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2001- 2005 tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Duy trì sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo Bác trên Cổng thông tin điện tử của phưởng” xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai gắn với học tập và làm theo Bác bằng các công trình, phần việc thiết thưc, các hoạt động văn nghệ, thể thao qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao giấy khen của Thành ủy cho cá nhân và Tập thể có thành tích xuất sắc

Đảng bộ phường đã tổ chức 11 điểm trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” Ban hành công văn của Đảng ủy về thực hiện cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, năm 2021 có 201 cán bộ đảng viên công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị, các chi bộ trực thuộc đăng ký học tập và làm theo Bác, hằng tháng các cơ quan, chi bộ tiến hành cho đảng viên tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân và có sổ theo dõi làm cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề đánh giá và đóng góp ý kiến cho từng cán bộ, đảng viên.

Hội nghị đã biểu dương và tặng giấy khen của của Thành ủy Lào Cai cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền (2017- 2021) Đảng bộ phường tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh./.

Đỗ Dũng; Trung tâm VH,TT-TT thành phố