Hội nghị cán bộ công chức phường Kim Tân
 Uỷ ban nhân dân phường Kim Tân phối hợp với Công đoàn phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2022.

Năm 2021 phường Kim Tân có 03 cán bộ công chức có sáng kiến kinh nghiệm được thành phố công nhận, 07 đồng chí cán bộ công chức phường được UBND phường khen thưởng, 1 cá nhân được LĐLĐ  tỉnh tặng Bằng khen, 01 đồng chí được LĐLĐ thành phố tặng giấy khen công đoàn phường Kim Tân được LĐLĐ thành phố tặng giấy khen về phong trào thi đua Xanh -  Xạch -  Đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tại hội nghị Công đoàn phường Kim Tân đã phát động phong trào thi đua với nội dung cụ thể: Phấn đấu 100% cán bộ công chức phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% gia đình cán bộ công chức đạt gia đình văn hóa, giới thiệu 2 đồng chí đoàn viên ưu tú cho đảng bồi dưỡng kết nạp vào đảng cộng sản Việt Nam, 100% tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện chỉ thị 03 ngày 26/10 của thành ủy Lào Cai về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Lào Cai Sáng, Xanh, Xạch đẹp giai đoạn 2020-2025. Các hoạt động chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai.

Nguyễn Kim Minh - LĐLĐ thành phố