Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Tăng tích cực tham gia phong trào thi đua đô thị - văn minh
Tại hội nghi tổng kết công tác hội năm 2021 đã tập trung đánh giá nội dung cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh.

Với 8 chi hội, 6 tổ phụ nữ gần 7 trăm hội viên luôn đoàn kết, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đô thị văn minh. Nổi bật trong năm 2021 đã xây dựng mới 01 mô hình tuyến phố “Sáng, xanh, sạch, đẹp” dài 500 m; khánh thành 02 công trình “Phố điện - Đường hoa” dài 1,5 km tại chi hội phụ nữ số 3; chi hội phụ nữ số 5, nâng cấp tuyến phố điện với chiều dài 1,2 km tại chi hội phụ nữ số 8, hỗ trợ công lao động, 20 thùng đựng rác tại chi hội phụ nữ số 1 với số tiền xã hội hóa trên 200 triệu đồng; hỗ trợ 1 triệu đồng làm đường bê tông tại chi hội phụ nữ số 6; trồng 7.030 cây dổi cho 62 hội viên tại chi hội 4,5,6,7. Phát động mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” được 65,7 triệu đồng cho 21 chị vay; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 132 xuất quà cho gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid 19 với số tiền 26,4 triệu đồng.

Thông qua đó, Hội phụ nữ phường đã biểu dương 14 hội viên nòng cốt tiêu biểu; trao thưởng 5 tập thể,11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Trần Thị Thương - Phường Xuân Tăng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...