Khu dân cư Duyên Hồng, Phường Duyên Hải đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Khu dân cư Duyên Hồng, phường Duyên Hải gồm 2 tổ dân phố 6 và 7, với 268 hộ dân luôn nỗ lực, đoàn kết tích cực thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.

Khen thưởng các hộ tiêu biểu

 Ban công tác mặt trận, tổ dân phố tuyên truyền vận động Nhân dân ủng hộ các quỹ do Thành phố, phường phát động, với tổng số tiền 87 triệu đồng. Ủng hộ phòng chống Covid, xây dựng nông thôn mới 11,7 triệu đồng.

Ký giao ước thi đua xây dựng gia đình văn hóa

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhân dân trong khu dân cư tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người già yếu, trẻ em tàn tật, các cháu có thành tích trong học tập 14 triệu đồng. Chỉnh trang cắt tỉa cây xanh, vệ sinh hành lang, hè phố, thực hiện mô hình tự quản xây dựng tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn được đạt 90%. 97% số hộ đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố đạt văn hóa.

Ánh Tuyết