Phường Xuân Tăng: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 10/6/2021, Uỷ ban bầu cử phường Xuân Tăng tổng kết công tác bầu cử, công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Xuân Tăng khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Xuân Tăng diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi và là ngày hội lớn của nhân dân trên địa bàn phường. Công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Không khí trong ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, tình hình dư luận nhân dân phấn khởi và tin tưởng. Với 5 đơn vị bầu cử (10 khu vực bỏ phiếu), 4.063 cử tri tham gia bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% . Tại hội nghị đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Xuân Tăng nhiệm kỳ 2021-2026 với 21 Ông(bà) đã trúng cử đại biểu HĐND phường.

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nhân dịp này,UBND phường đã khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Tác giả:Trần Thị Thương- phường Xuân Tăng