Xã Tả Phời: Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5

Đảng ủy xã Tả Phời vừa tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5/2021 cho các đảng viên 55, 50, 30 năm tuổi Đảng.

Trao huy hiệu cho đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Dịp này, Đảng ủy xã Tả Phời có 4 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó đồng chí Hoàng Thị Leng nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí Trương Văn Tước, Hoàng Văn Thương nhận huy hiệu 50 năm Đảng và đồng chí Nông Văn Lẻng nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đều là những đảng viên gương mẫu, tại địa phương các đồng chí luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người chiến sỹ cộng sản, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, là tấm gương sáng để lớp đảng viên trẻ noi theo, góp phần xây dựng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Kim Ngân