Thành phố Lào Cai: Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027

Đến thời điểm này, 20/20 Hội Cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định, đảm bảo đúng quy chế và nguyên tắc.

Đại hội CCB phường Kim Tân được chọn tổ chức đại hội điểm

Qua việc chỉ đạo đại hội cho thấy, công tác chuẩn bị cho đại hội đảm bảo chu đáo, khoa học, công tác tổ chức đại hội trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình. Điểm nổi bật của đại hội hội CCB cấp cơ sở là báo cáo chính trị được chuẩn bị tốt theo hướng dẫn; nội dung các báo cáo trình bày tại đại hội có bố cục chặt chẽ ngắn gọn, nêu bật được kết quả nhiệm vụ trọng tâm công tác hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tế địa phương được các đại biểu đồng tình nhất trí cao.

Các Đại hội đã bầu trên 229 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở và  bầu 154 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức vào ngày 26, 27/5 tới.

Kim Ngân- Trung tâm VH, TT-TT thành phố