Ủy ban Mặt trận thành phố Lào Cai trao Dê giống giúp đỡ hộ nghèo

Thực hiện thông báo số 277-TB/TU, ngày 11/5/2021 của Thường trực thành ủy về phương án hỗ trợ hộ nghèo năm 2021. Sáng ngày 11/6/2021  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức bàn giao 28 con Dê giống sinh sản theo chương trình hỗ trợ người nghèo  cho 14 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Nậm Rịa.

Tại đây, các hộ gia đình được hưởng lợi đã ký cam kết với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhằm nâng cao trách nhiệm và đảm bảo các điều kiện chăn nuôi phát triển 28 con Dê giống sinh sản được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng cho 14 hộ nghèo, có giá trị 70 triệu đồng.

Việc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo, là một trong chương trình hoạt động an sinh xã hội, nhằm chia sẻ khó khăn, thiếu thốn của đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, giúp đồng bào có thêm nguồn thu thu nhập, nhanh chóng thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. Được biết trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục hỗ trợ 48 con lợn giống lái đen bản địa cho 24 hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Tác giả:Tiến Hưng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...